Zrównoważona hodowla zgodnie z naturą

Czy wiesz, że karp w Polsce nadal hodowany jest według tradycyjnych metod sięgających aż XII wieku? Hodowla trwa 3 lata, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

3-letni cykl życia karpia

Rok pierwszy

TARŁO

Na przełomie maja i czerwca karpie przystępują do tarła. W niewielkich stawach, zwanych tarliskami, po kilku dniach z ikry wykluwają się larwy karpi, czyli wylęg. Jest on tak mały, że może odżywiać się jedynie naturalnym, mikroskopijnej wielkości zooplanktonem.

Rok pierwszy

Wylęg

Wylęg odłowiony z tarlisk przenoszony jest do większych stawów. Tu, dzięki naturze i ogromnej wiedzy rybaków, te małe rybki znajdują bogactwo naturalnego pokarmu – planktonu. Po kilku tygodniach stają się kilkucentymetrowym narybkiem letnim zwanym lipcówką.

Rok pierwszy

Narybek

Chcąc zapewnić małym karpiom jak najlepsze warunki życia, hodowcy odławiają je i przenoszą do następnych stawów. Tu do końca października, pod opieką rybaków, rosną i przygotowują się do trudnego czasu zimowania.

Rok drugi

KROCZEK

Wraz z nadejściem wiosny małe karpie umieszcza się w stawach, gdzie mają ciągły dostęp do pokarmu naturalnego (planktonu) i pokarmu, który zapewnia im hodowca (zboża z okolicznych pól). Jesienią drugiego roku stają się tzw. kroczkami, czyli karpiami ważącymi około 300 g.

Rok trzeci

Karp na talerz - naturalnie

Po zimie rybacy przenoszą dwuletnie karpie do stawów, gdzie przez całe lato dokarmiają je zbożami z okolicznych pól. Przez 3 lata jednak podstawowym i w 100% naturalnym pokarmem karpi jest plankton. W sprzyjających warunkach karpie osiągają wagę około 2 kg.

Rok trzeci

Czas odłowów

Zwieńczeniem trzyletnich starań hodowców karpi jest ich jesienny odłów. Trzyletnie karpie są darem natury, a rybacy jej wielkimi znawcami. Takie karpie są gotowe, aby zagościć na naszych stołach.

CO JEDZĄ KARPIE?

Karpie żywią się planktonem oraz bezkręgowcami zamieszkującymi dno stawów. Każda ryba ma do dyspozycji obszar 10-15 m2, co daje komfortowe warunki do naturalnego poszukiwania pokarmu. W drugiej połowie cyklu karpie dokarmiane są lokalnie pozyskiwanym zbożem – pszenicą, kukurydzą czy pszenżytem.

DOBRY STAW

Karpie hodowane są w stawach, które znacząco wpływają na różnorodność biologiczną. Są one dogodnymi siedliskami dla wielu gatunków dziko żyjących ptaków, ryb, owadów czy zwierząt planktonowych. Toń wodną stawów zasiedlają także liczne rośliny naczyniowe i wodne oraz glony.

CIEKAWI SĄSIEDZI

Bogactwo roślinne przyciąga różnorodną zwierzynę oraz ptactwo. Stawy hodowlane oferują idealne warunki do życia zwierząt oraz rozrodu.

BOGACTWO ROŚLINNE

Stawy karpiowe wpisały się w krajobraz licznych regionów Polski. Specyficzny obieg pary wodnej w tych rejonach zapewnia dużą wilgotność i bujną roślinność.

ŻYZNA WODA

Karpie hodowane są w stawach, które znacząco wpływają na różnorodność biologiczną. Są one dogodnymi siedliskami dla wielu gatunków dziko żyjących ptaków, ryb, owadów czy zwierząt planktonowych. Toń wodną stawów zasiedlają także liczne rośliny naczyniowe i wodne oraz glony.

RYBIE TOWARZYSTWO

Wraz z dopływającą wodą do stawów przedostają się również inne ryby. Stawy karpiowe dzięki żyznej wodzie są dobrymi siedliskami dla gatunków dziko żyjących.

EKOLOGICZNA AKWAKULTURA W ZGODZIE Z NATURĄ

Akwakultura to hodowla ryb zgodnie z warunkami życia naturalnymi dla danego gatunku – na przykład karpia. Odbywa się z zachowaniem różnorodności biologicznej, naturalnych procesów i cykliczności przyrody.

Poszanowanie środowiska naturalnego

Dobrostan ryb w warunkach zbliżonych do naturalnych

Wykorzystanie naturalnej produktywności ekosystemu

Zgodność z naturalnym rytmem pór roku

Wspieranie różnorodności biologicznej

Karp jest najpopularniejszą
rybą w Polsce w jakości BIO.