Karp lokalnie najpyszniejszy

Sprawdź, gdzie najbliżej Ciebie jest hodowla karpia. Sięgaj po karpie najwyższej jakości, bezpośrednio z gospodarstw rybackich w Twojej okolicy.

mapa polski

Gdzie w Polsce jest najwięcej stawów Karpiowych

Ze stawów pochodzą także cenione i poszukiwane gatunki ryb, wśród nich szczupaki, sandacze, liny, amury białe, karasie, tołpygi. Pytaj o nie w pobliskich gospodarstwach rybackich.

Źródło: badania Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z 2019 r.

Wielowiekowa historia hodowli karpia w Polsce

Metody hodowania karpia w Polsce pozostają niezmienne od wieków. Wyselekcjonowano szlachetne odmiany tej ryby, a jednocześnie pozostano przy trwającym 3 lata cyklu hodowli, przebiegającym w pełni naturalnym środowisku.

Czy wiesz, dlaczego karp nazywany jest rybą królewską?

Źródła tego tytułu należy szukać w średniowieczu, gdzie pierwsze stawy karpiowe zakładali cystersi. Warunki klimatyczne, czyste powietrze oraz wyjątkowa fauna i flora stawów wpływały na walory smakowe ryb. Karp zachwycił podniebienia władców polskich i królował na ich stołach przez długie lata.

Od wieków - naturalnie!

XVI Wiek

Okres szybkiego rozwoju gospodarki stawowej, pojawia się jako pierwsza w Europie polska literatura specjalistyczna.

XVIII Wiek

Ożywienie gospodarki stawowej, postęp hodowlany.

Przełom XIX i XX Wieku

Początki nowoczesnej gospodarki karpiowej według systemu Dubisza.

Od 1945

Stawy karpiowe zostają przejęte przez państwo i funkcjonują jako Państwowe Gospodarstwa Rybackie. Karp staje się rybą bardzo popularną.

XII Wiek

Budowa stawów rybnych przy zakonach, głównie cystersów.

XVII Wiek

Kryzys w chowie stawowym, zahamowanie budownictwa stawowego, spadek produkcji rybnej.

XIX Wiek

Wegetacja gospodarki stawowej w okresie zaborów.

Lata 1918 - 1939

Intensywny rozwój hodowli karpia w Polsce po odzyskaniu niepodległości.

Od 1989

Stawy wracają w ręce prywatne. Gospodarstwa zmieniają swoje oblicze, unowocześniają się, jednak niezmiennie hodują karpie w harmonii z naturą.

XII Wiek

Budowa stawów rybnych przy zakonach, głównie cystersów.

XVI Wiek

Okres szybkiego rozwoju gospodarki stawowej, pojawia się jako pierwsza w Europie polska literatura specjalistyczna.

XVII Wiek

Kryzys w chowie stawowym, zahamowanie budownictwa stawowego, spadek produkcji rybnej.

XVIII Wiek

Ożywienie gospodarki stawowej, postęp hodowlany.

XIX Wiek

Wegetacja gospodarki stawowej w okresie zaborów.

Przełom XIX i XX Wieku

Początki nowoczesnej gospodarki karpiowej według systemu Dubisza.

Lata 1918 - 1939

Intensywny rozwój hodowli karpia w Polsce po odzyskaniu niepodległości.

Od 1945

Stawy karpiowe zostają przejęte przez państwo i funkcjonują jako Państwowe Gospodarstwa Rybackie. Karp staje się rybą bardzo popularną.

Od 1989

Stawy wracają w ręce prywatne. Gospodarstwa zmieniają swoje oblicze, unowocześniają się, jednak niezmiennie hodują karpie w harmonii z naturą.

Natura 2000 i akwakultura

Zobacz galerię zdjęć ukazujących naturalne piękno ekosystemów stawowych, w większości znajdujących się na terenach NATURA 2000.